LUISTERMEUBELS

drie luistermeubels in Leuven
De Norbertijnenorde, waarvan een deel in Abdij van Park te Heverlee huist, bestaat 900 jaar. De prachtige gebouwen werden gerestaureerd en naast verschillende feestelijkheden werd er een podcast gemaakt met Dirk De Wachter. Elke aflevering heeft een eigen thema: De abdij als antwoord op slimmer ruimtegebruik, als antwoord op ecologische vraagstukken en als antwoord op zingevingsvragen. Voor elk thema maakten we zo ook een eigen 'luistermeubel', strategisch geplaatst in het park van de abdij, maar ook conceptueel vormgegeven aan de hand van de thema's. Elk meubel heeft zijn plaats in het park, maar de vormgeving zorgt ervoor dat ze ook bij elkaar geplaatst kunnen worden als één geheel. 

++++++++++++

Three listening furniture in Leuven
The Norbertine Order, part of which is housed in Park Abbey in Heverlee, is celebrating its 900th birthday. The beautiful buildings were restored and in addition to various festivities, a podcast was made with Dirk De Wachter. Each episode has its own theme: the abbey as an answer to smarter use of space, as an answer to ecological issues and as an answer to questions of contemplation. For each theme we made a piece of 'listening furniture', strategically placed in the park of the abbey, but also conceptually designed with the themes in our mind.

white powdercoated steel
commissioned by Parcum vzw 
coproduction with Surtout Design and Atelier Bontekoe Van Put
2021